Mapalaboral.org

Tens algun dubte? Escriu-nos!

Crèdits

MAPALABORAL.org és una eina produïda en el marc de la Proposta metodològica d'inserció laboral per a joves http://acciosocial.org/guia-metodologica-dinsercio-laboral-per-a-joves/. El web és producte de la revisió, millora i actualització del PORTAFOLIS PROFESSIONAL i ha estat:

Ideat per: Marta Colomer
Elaborat per: Marta Colomer i Anna Fló

El portafolis professional (Projecte Professional. Un trajecte de desenvolupament competencial) ha estat:

Ideat per: Marta Colomer
Elaborat per: Marta Colomer, Anna Fló i Emma Ràfols

Coordinat per la: Comissió d'Inserció Sociolaboral d'ECAS

Entitats que han participat en el procés de prova i validació del PORTAFOLIS PROFESSIONAL:

ACIDH, Associació Casal dels Infants, Associació Col·lectiu de Cultura Popular, Fundació Adsis, Fundació Comtal, Fundació Marianao, Salesians Sant Jordi - Martí Codolar, Suara Cooperativa, CIJCA - Col·lectiu Iniciatives Juvenils Contra l'Atur, SURT. Fundació de Dones.

Tan el mapa laboral com el portafolis professional han estat elaborats a partir del model de competències i fonaments metodològics de SURT. Fundació de dones.